ZVUKOVÉ LÁZNĚ

Působení zvuků tibetských zpívajících mís je příjemný a jedinečný zážitek, ale i léčebná metoda budoucnosti. Zbuzuje zájem u dnešního moderního člověka. Mnohé lékařské obory využívají již dnes působení zvuků a vibrací tibetských mís ve své praxi. Mnoho je neprobádáno, ale zkušeností příbývá. Zvu Vás tedy na setkání s těmito úžasnými nástroji. Každý zde má svůj osobní prostor pro zážitky a pocity, které jsou jedinečné a neopakvatelné. Našim cílem je vyvolat relaxaci, přiblížit se absolutní jednotě ducha, mysli a těla. Prostě jen být.

CO ZPŮSOBUJÍ ZVUKY A VIBRACE

Zklidňují  a odbourávají důsledky stresu a přepracovanosti. Tělo rychleji regeneruje, stabilizuje a obnovuje životní procesy. Odstraňují se blokády na fyzické a emoční úrovni. Působí očistně a harmonicky na emoce a pocity. Odvádí toxiny, čístí negativní energie v těle. Ovlivňují činnost mozku, tíživé stavy, spánek, bolesti hlavy. Zvuky a vibrace znějících misek mohou ve vašem těle vytvořit hlubokou rezonanci, která působí na všech úrovních prevence a cestě ke zdraví.

 

PODSTATA ZVUKOVÉ MASÁŽE

Pokud jde o naše zdraví, chceme přesně vědět, jak mohou masáže nebo danné postupy fungovat. Proto je důležité stručně nastínit podstatu vibrační masáže a zvukové masáže.

Účinky zvuků harmonizující a podporující zdraví jsou známy a uplatňovány po tisíce let. Ovšem vědecký výzkum fyziologických účinků zvuků a vibrací začal teprve v devatenáctém století. Díky fyzickému, hudebnímu, psychologickému, umělecko psychologickému, zvukově psychologickému výzkumu a práci renomovaných  vědců v oblasti výzkumu mozku, dnes záhada obklopující zvukovou terapii, vibrační terapii, muzikoterapii mizí. Už se nepovažují za zázračný lék pro kouzelníky nebo šamany. Je to jedna z alternativních léčebných metod znovuobjevená touto civilizací. S použitím špičkových nástrojů se tato metoda vrátila do každodenního života i pro moderní medicínu. A to i přesto, že v této oblasti je toho mnoho co zkoumat a objevovat.
Věda je plná jevů, pro které neexistuje racionální vysvětlení, a proto je považuje za jevy ezoterické nebo magické. Ale všechno se mění, vyvíjí se. To, co kdysi vypadalo velmi ezotericky, se dnes může zdát přirozené. Čas určuje, co se stane vědou nebo ezotericismem, protože poznání a porozumění je dlouhý, často protichůdný proces. Je dobré být otevřený poznání neznámého, i když nové nápady nemohou být začleněny do předchozích modelů, neboť odporují našemu předchozímu světonázoru. Zvuková terapie je mimo rozsah ezoteriky.
Co stojí za „znovu objevením“ zvukové terapie a vibrační terapie?
Všichni vidíme, že naše vysokorychlostní společnost je téměř v sevření a neustálém stresu. V našem prostoru přeplněném technickými vymoženostmí a v celém životě lidí  je relaxace a klid téměř luxusem. Máme málo času na nalezení a zachování naší vnitřní rovnováhy a není snadné přijímat nové směry v našich životech. V důsledku toho si stále více lidí stěžuje na nemoc, chronickou únavu, vyhoření; deprese se pomalu stává nemocí lidí; spotřeba drog drasticky roste. A moderní medicína je stále méně schopna splnit své někdy nerealistické očekávání.
Není tedy divu, že člověk  21. století hledá myšlenkový svět, energie, vibrace, které jsou schopny vyživovat a oživovat životní sílu, obnovující narušenou energetickou rovnováhu a vnášející do jeho života sílu a zdraví. Toto se týká všech lidí na této planetě. Energie, energetická bilance, energetické pole, vibrace, energetické konstelace, tok energie, harmonie, transformace, kosmické zákony - tato slova by mohla být dokonce slogany těch, kteří si představují uzdravení jednotlivce a světa skrze návrat k duchovnu a duchovní podstatě člověka, tak jak nás to učí prastaré civilizace. Pro dnešní materialistický svět je to určitě  to správné řešení a východisko. Pouhá rekonstrukce společnosti založená na principech dnešního materialeistického pojetí světa není řešením a ani východiskem, ale jen oddalováním destrukce naší planety, zdraví člověka a jeho práva na klidný a vyrovnaný život. To vše je možné jenom díky duchovnímu růstu lidstva
Co říká prastará základní učení o povaze zvuků a vibrací?
Vibrační terapie, zvuková terapie, se objevila v nějaké formě ve všech starověkých civilizacích světa. Znali ji  a používali Tibeťané, Číňané, starověcí Egypťané, Řekové, Japonci a dokonce i australští domorodci, si byli vědomi léčivé síly vibrací. V těchto obdivuhodných kulturách lidé žili v harmonii s přírodou a byli schopni spojit se s přírodními energiemi Země a tvorů. Věřilo se, že vesmír je živý organismus naplněný vitalitou, jemnými proudy energie a že univerzální energie je hlavní složkou celého života. Je to základní doktrína všech východních filosofií, lékařských postupů, že pokud je člověk v souladu se zákony přírody, bude zdravý a vyvážený, protože životní energie může v těle volně a rovnoměrně proudit. Zjevně je dnes narušený tok energie odpovědný za energetickou nerovnováhu, nestabilitu emocí, rozvoj hněvu, strachu, nervozity, smutku. Tyto negativní emoční stavy oslabují tělo a činí ho náchylným k nemocem.
Kdokoli se s takovými názory setkává poprvé a zjistí, že všechny věci na světě jsou pohlceny energií, může si tyto řádky nejprve přečíst se skepticismem, může to považovat za příliš mystické. Není to však tak záhadné nebo tajemné, jak se zdá. Dnes vědci v moderní kvantové mechanice, fyzice elementárních částic, uznávají, že existuje mnoho analogií mezi moderní vědou a učením na Dálném východě. Z teorie systémů, z výsledků kvantové fyziky, lze odvodit, že konstantní pohyb je všude ve vesmíru a že energetická pole a vibrační vlnové tvary našeho světa se neustále ovlivňují. Je vědecky podloženo tvrzením, že každá fyzická bytost, ať už minerální, rostlinná, živočišná nebo lidská, má své vlastní energetické pole. Lidské elektromagnetické energetické pole lze měřit pomocí přesných přístrojů. Vibrace našeho prostředí ovlivňují naše energetická pole, naši vitalitu, naše zdraví, to znamená, že mohou chránit, zlepšovat nebo dokonce ničit naši fyzickou, duševní a duchovní pohodu.
Stručně řečeno, podstatou zvukové terapie, vibrační terapie je to, že poruchy v energetickém poli těla lze harmonizovat léčivými vibracemi. Obnovení narušené energetické rovnováhy může umožnit volný tok léčivé energie a tato energetická harmonie může vést k pocitu zdraví, vitality, emoční stability a spokojenosti.
Cesta k vnitřní rovnováze je kratší, než si myslíme!
Následuje stručný popis klíčových konceptů, které pomáhají porozumět jádru zvukové terapie a vibrační terapie.
Akupunktura . Tradiční čínská medicína vnímá lidské tělo jako živou bytost, ve které kosmická životní energie protéká meridiány. Blaho a dobré zdraví jsou založeny na toku vitální energie přiměřeným tempem a v dostatečném množství, bez překážek. Akupunkturní body jsou umístěny na energetických drahách, meridiánech, které jsou umístěny pod kůží v buněčných tkáních kůže. Pokud dojde k narušení toku energie, jsou body, které tvoří meridiánové systémy, stimulovány nebo zklidněny různými způsoby harmonizace energie.
Vibrace lidského těla. Starověké učení říká, že každé lidské tělo má základní vibrace, a pokud se dokážeme na tu frekvenci naladit, bude náš vztah k sobě zdravější a bohatší. Je to podobné představě, že Země má svou vlastní frekvenci, a je pro nás dobré se s touto frekvencí vyrovnat.
Chi. Tradiční orientální medicína nazývá životodárnou sílu jako Chi. Ta protéká tělem body těsně pod kůží, nazývané akupunkturní body.
Čakra. Slovo znamená točení kola, víření. V naší kultuře se vztahují k energetickým centrům lidského těla. Předpokládá se, že prostřednictvím vířivých energetických vírů zachytíme a uvolníme většinu energie potřebné k fungování našeho těla. Díky technickému pokroku jsme nyní schopni vizualizovat čakry na přístrojích k tomu určených, takže stále více lidí považuje  existenci čaker za prokázanou a uznává jejich roli ve zdravém fungování těla. Podle toho je v lidském těle 6 párů hlavních čaker a dále je bezpočet pomocných čaker.
Každá čakra může být spojena se specifickým zvukem. Některá zařízení, jako jsou gongy, zvony, jemné ladičky, mohou oživit a znovu vyvážit celý čakrový systém a zvýšit přirozenou rezonanci těla.
První hlas čakry: C
Druhý hlas čakry: D
Třetí hlas čakry: E
Čtvrtý hlas čakry: F
Pátý hlas čakry: G
Šestý čaker hlas: A
Hlas sedmé čakry): H (B)
Gong terapie . Zvuky můžeme detekovat nejen našima ušima, ale také našimi buňkami. Vibrace gongu jsou tělem snadno absorbovány, protože voda (což je tři čtvrtiny našeho těla) se nachází v každém bodě našeho těla, a tak vyvolává silný metabolický proces v celém těle prostřednictvím vibrací na buněčné úrovni a pohybuje se buněčnou membránou. Během hry Gongu slyšíme spektrum harmonických souzvuků, které generují tlakové vlny a mají silný vliv na energetická centra těla. Hlas gongu pomáhá osvobodit se od negativity, hněvu, aktivuje samoléčivé schopnosti těla, harmonizuje, čistí, léčí. V dnešní době je to oblíbený nástroj pro ženy i muže včetně mládeže. Je patrné, jak instinktivně lidé respektují gong.
Zvuková Therapy, Nejstarší forma vibrační terapie. Zkušenost ukázala, že zvuk, což je forma vibrace, můžeme použít mnoha způsoby, při regulování biologických procesů, můžeme zmírnit psychologické napětí a změnit náladu. Je to neocenitelný způsob, jak zvýšit energetická pole a stimulovat radost ze života. Příkladem této metody je tónování, když za účelem změny vibrací buněk v našem těle vydáváme samohlásku a držíme ji po dlouhou dobu. Nadměrné tónování je známé jako zpěv vokálů, zatímco tonování jako jedna z nejstarších technik zpěvu tradičně sloužící k duchovnímu účelu. Ti, kteří pravidelně zpívají, zažijí vitalitu, radost, vnitřní mír. Podle některých čistí čakry a pomáhá obnovit harmonii energetického systému těla. Mantra je nezbytnou součástí jakéhokoli kostela nebo duchovního obřadu, jako svatý hlas. Léčením písní máme na mysli zpívat zvuky se slovy, abych se rozveselil, uklidnil, povznesl. Ačkoli věda je vůči těmto novým, vlastně starodávným léčebným metodám stále skeptická, ti, kteří jsou na ni zvyklí, se stanou oddanými následovníky.
Meridiany . Tradiční čínská medicína dobře znala energetické dráhy lidského těla a zákony jeho fungování. Energetické cesty, kterými životní energie proudí v lidském těle, se nazývají meridiány.
Om . Archivní záznamy jsou považovány za OM, jinak byl OHM prvním hlasem na světě. To je předek stvoření. Díky zvuku se ozve vibrace vesmíru. Lidské buňky jsou „naladěny“ na tento základní zvuk. Intonace slova OM nás proto spojuje s nejvyššími vibracemi.
Vibrace . Pojetí vibrací a zvuku je obtížné oddělit. Je tomu tak proto, že vibrace jsou někdy přeměněny na zvuk, zvuk na vibrace a oba jsou vnímány člověkem. V běžném jazyce se tento proces nazývá vibrací, při níž něco vibruje, vibruje. Přenáší vibrace vibračního objektu na okolní . Ve vzduchu způsobují vibrace vznik a šíření zahušťování a ředění, což způsobuje kolísání tlaku ve vzduchu. Tato fluktuace tlaku zasahuje naše uši a způsobuje vibraci ušního bubínku a hlasový podnět produkuje v našem mozku pocit zvuku. Doba vibrací je doba potřebná k tomu, aby se tělo vrátilo do své výchozí polohy a dotklo se obou krajních poloh tělesa vibračního pohybu. Vibrace se nazývá počet vibrací za sekundu.
Buněčná masáž nebo zvuková masáž (zvuková vana) . K tomuto účelu se nejčastěji používají gongy nebo skupina tibetských akustických mís. Bohatý rozsah vibrací nástrojů obnovuje narušenou rovnováhu v těle a pomáhá znovu získat zdraví. Touto metodou lze účinně léčit řadu poruch, například eliminaci stavů úzkosti, posílení imunitního systému, vymizení energetických bloků, bolesti hlavy, poruchy trávení, záchvaty a bolest kloubů.
Hudební zvuky: Zvukové jevy způsobené periodickými vibracemi se nazývají zvuky. Specifický hudební zvuk se skládá ze základního zvuku produkovaného základními vibracemi a vibracemi celého násobku základní frekvence.
Muzikoterapie: Terapeutická aplikace hudby má tisíciletou historii. Její složitý mechanismus působení nelze popsat žádným zobecňujícím vzorcem, zdá se však, že tak či onak funguje: proces používání této hudby jako média vyvolává mechanismy rozvoje osobnosti a je také důležitým a užitečným doplňkem léčení a prevence. Jedná se o efektivní metodu pro dosažení fyzické a duševní relaxace a úlevy od stresu. První fází hojení je duchovní příprava, ale dokonalá vnitřní relaxace je uzdravení samo o sobě a v mnoha případech není potřeba terapie. Formy muzikoterapie zahrnují psychoanalyticky orientovanou muzikoterapii prováděnou školenými hudebními terapeuty jednotlivě nebo ve skupinách. Dalším typem je aktivní hudba, kde se hudba používá k podpoře sebevyjádření, rozvoji kreativních schopností a zpracovávat věci mimo vědomí. Třetím typem je tzv. pasivní naslouchání nebo, jinými slovy, receptivní muzikoterapie, která je také prokazatelně prospěšná tělu i duši. Vzhledem ke strukturujícímu aspektu hudby je to také mocný nástroj pro rozvoj učení a představivosti. Výzkum pomalu dělá tento starověký zážitek přijatelným pro skeptickou západní lékařskou komunitu.
Všechny informace na této stránce jsou poskytovány pro informační účely a nemusí být nutně stejné jako fakta medicíny založená na přesných faktech. Podle našich nejlepších vědomostí a záměrů zveřejňujeme texty na této stránce k dalšímu zvážení a zájmu, nepřijímáme však žádnou odpovědnost za jakékoli nepřesnosti, nepřesnosti nebo překlepy informací. Za použití všech informací na tomto webu odpovídá výhradně čtenář a nepřijímáme žádnou odpovědnost za jakékoli přímé nebo nepřímé škody způsobené používáním tohoto webu. V případě jakýchkoli příznaků svědčících o nemoci by měl každý vyhledat lékařskou pomoc a dodržovat jejich pokyny.
 

 

Působení zvuků tibetských zpívajících mís je příjemný a jedinečný zážitek, ale i léčebná metoda budoucnosti. Zbuzuje zájem u dnešního moderního člověka. Mnohé lékařské obory využívají již dnes působení zvuků a vibrací tibetských mís ve své praxi. Mnoho je neprobádáno, ale zkušeností příbývá. Zvu Vás tedy na setkání s těmito úžasnými nástroji. Každý zde má svůj osobní prostor pro zážitky a pocity, které jsou jedinečné a neopakvatelné. Našim cílem je vyvolat relaxaci, přiblížit se absolutní jednotě ducha, mysli a těla. Prostě jen být.

CO ZPŮSOBUJÍ ZVUKY A VIBRACE

Zklidňují  a odbourávají důsledky stresu a přepracovanosti. Tělo rychleji regeneruje, stabilizuje a obnovuje životní procesy. Odstraňují se blokády na fyzické a emoční úrovni. Působí očistně a harmonicky na emoce a pocity. Odvádí toxiny, čístí negativní energie v těle. Ovlivňují činnost mozku, tíživé stavy, spánek, bolesti hlavy. Zvuky a vibrace znějících misek mohou ve vašem těle vytvořit hlubokou rezonanci, která působí na všech úrovních prevence a cestě ke zdraví.

PROČ SE TAK DĚJE

Základním stavebním prvkem lidského těla jsou buňky. Ty mezi sebou komunikují a podle posledních výzkumů je možné jejich kvalitu během života ovlivnit, měnit a tím uzdravit. Jak všichni víme, lidské tělo je složeno až z 80% z vody. Proto, když umístíme zpívající mísy do blízkosti lidského těla nebo přímo na tělo a hrajeme na ně, zvuky a vibrace zpívajících mís pronikají do každé buňky. Díky tomuto procesu mnoho buněk dostává jemnou masáž a my cítíme celkové uvolnění. Ale nejenom to. Zvuky a vibrace doslova " ladí“ naše orgány na frekvence, které odpovídají stavu zdraví. Emoce, zážitky a pocity mohou dokonce dle předpokladů zkoumání hlavně ruských a amerických vědců přeprogramovat DNA člověka.

ZVUKOVÁ KOUPEL

Koupel snižuje a časem i úplně odstraňuje chronickou únavu, úzkost, fobie, deprese, smutek, frustraci, problémy viny. 

Kde máme ve svém těle stres nebo úzkost? Které bolesti a napěti jsou uloženy v těle díky předchozím emočním zraněním, nebo uloženým vzorcům chování, to vše může odhalit zvuková koupel. Po zvukové koupeli můžete pocítit například zatuhlost zad, krku, nohou, břicha a jiných částí těla.Hledíme tedy příčiny zdravotních a psychických problémů.

Jde o velice příjemnou možnost si vše vyzkoušet a prožít na individuální nebo skupinové zvukové koupeli v klidném komorním prostředí studia. Jste oblečeni a uloženi na měkkou podložku, do deky. Celá koupel může trvat i hodinu. 

Všemu vévodí metrový gong, symbol hojnosti a zdraví. Ten podpoří celou lázeň mocnými harmoniemi s očistnými a transformačními  účinky. Je to také způsob navození meditačního stavu.

Zvukovou koupel pořádám po domluvě v různých prostorách k tomu určených, jogových studiích, čajovnách, festivalech s podobnou tematikou, pro firmy nebo u vás doma.

 

ZVUKOVÉ MASÁŽE

Tato forma masáže pro jednotlivce je mocná, transformující a očistná se všemi účinky, kterou zvuky a vibrace přinášejí.

Je to velice silnáočista těla a duše. Přímé působení na nervový systém se projevuje velmi intenzivně, protože mísy jsou rozloženy kolem těla a přikládají se i na tělo. Klesá srdeční frekvence, vyrovnává se tlak, dýchání se stává pomalejší, hlubší. 

Vaše tělo a svaly se uvolňují. Probíhá silnější detoxikace a rozproudění lymfy. Mozkové frekvence se snižují až do stavů alfa a někdy až spánku. Sjednocují se mozkové hemisféry. Jsou dobré reference při práci s hyperaktivitou, uměním se soustředit, zlepšuje se schopnost učení a kreativita.

Masáže probíhají obvykle hodinu, jste oblečeni a ležíte na masážním lůžku nebo na zemi. Studio disponuje velkým počtem těchto mís ve vysoké terapeutické kvalitě.

PRAKTICKÁ DÍLNA

Pro ty, kteří se chtějí s tibetskými mísami lépe seznámit, pořádám jednodenní praktickou dílnu. Společně se naučíme mísy zvučit, popovídáme si něco o jejich složení, využití a původu. Praxe je hlavní náplní celého programu. Zvučíme mísy na svém těle, což je základem vibrační buněčné masáže. Dále si ukážeme, jak je možno velice dobře a bez nátlaku relaxovat, uvolnit se, zbavit se lehké psychické zátěže. Na závěr tohoto semináře se opět ponoříme do zvuků a rezonancí při závěrečném koncertu těchto prastarých nástrojů a gongu. Můžete se mnou konzultovat I koupi tibetské mísy právě pro vás. Vše využijete pro sebe, nebo v kruhu svých rodin a přátel, což vám umožní nejenom přijímat, ale i dávat.

Praktickou dílnu pořádám po domluvě v prostoru k tomu určeném, jogových studiích, čajovnách, festivalech s podobnou tematikou, pro firmy nebo u vás doma.