Nejznámější budhistická modlitba - Óm mani padmé húm

ÓM transformuje pýchu a egoismus, MA žárlivost a závist, NI ztotožňování a egoistická přání, PAD nevědomost a zmatek, MÉ chamtivost a lakotu a konečně HÚM nenávist a hněv.