Cítím to taky tak

KDOKOLI VÁM DÁVÁ SYSTÉM VÍRY, JE VÁŠ NEPŘÍTEL

Je zapotřebí nejprve pochopit rozdílnost termínů. 
VÍRA
přichází vždy zvenčí. Je vnímána našimy smysly. Je objektem našeho vnímání. Je to přidaná hodnota, která je vždy převzatá, nikdy není autentická. 
Může nás inspirovat, ale také se může stát doživotní pastí. Je-li pouze inspirací, může být pro člověka přínosem, stane-li se však dogmatem, je z ní celoživotní vězení.

Malé dítě je bezbranné a je odkázáno na rodiče. Bez nich nemůže přežít...
A zde se člověk poprvé ocitá na scestí. 
Rodiče se dopouští na dětech první a zásadní chyby, kterou člověk na Zemi zatim nedokáže smysluplně napravit. 
Rodiče se doposud nenaučili své děti podporovat a respektovat a stále jim jen pomáhají a vnucují svůj vlastní pohled na život.
Rodiče nepochopili, že každé dítě přišlo na svět, naplnit svůj vlastní potenciál, svůj vlastní život a že zde nejsou proto, aby naplňovaly představy svých rodičů o jejich vlastním nenaplněném životě. 
A z této indoktrinace je takřka nemožné se v dospělosti vymanit.
Postupně se indoktrinace prohlubuje a rozšiřuje s působením školy, náboženských obcí, státu, médií... a člověk postupně přijme představu o sobě samém takovou, k jaké byl v průběhu výchovy a vzdělávání veden.
A PROTO KDOKOLI VÁM DÁVÁ SYSTÉM VÍRY, JE VÁŠ NEPŘÍTEL. ...

Proto v křesťanských zemích naleznete povětšinou křesťany, v muslimských zemích muslimy, v komunistických zemích komunisty a ve fašistických zemích fašisty. 
Největší problém je však ten, že pokud se člověk už rozhodne ke změně, hledá opět jen venku, a tak se s komunisty stane fašista a naopak.
Víra je vždy falešná, iluzorní, není to pravda.
Když někdo hovoří o bolesti, o lásce, nic vám to neříká. Jsou to jen slova. Pokud se ale praštíte nebo zamilujete, hned víte, nepotřebujete kázání rodičů, učitele ani kněze. Prostě víte. Je to váš autentický prožitek, vaše zkušenost, vaše prožívání reality.

A jen z vlastního prožívání reality se vytváří DŮVĚRA,
která přichází zevnitř, z podstaty nás samých, z podstaty našeho vědomí a bytí. 
A jedině důvěra v sebe sama, sebedůvěra, poznávání sebe sama, bytí sebou samým, umožňuje člověku naplnit jeho potenciál duchovní bytosti.

Každý dostal do vínku svobodnou vůli a potenciál duchovního růstu a je na každém z nás, zdali tyto dary zhodnotí ke slávě a radosti boha i člověka, či zdali bude sedět s ukřivděným výrazem ve tváři a čekat na návrat Ježíše, na spasení, na mouchy snězte si mě....

Já se vydal po cestě "BÝT SÁM SEBOU"...
autorem článku je Miroslav Bednařík, zdroj FB

 

MASÁŽE A DÁRKOVÉ POUKAZY

Doba trvání Cena Kč
Bioenergetická bezkontaktní masáž 4x po sobě 1000
Tuto masáž mně předal certifikovaný bioterapeut Slavko Matanovič, který vysvětluje co je to vlastně Bioenergie: " Každý živý organismus má kolem sebe Auru, jde vlastně o bioenergii či biopole člověka. Je to vlastně obraz biochemických a elektrických pochodů a informační zdroj o jeho stavu. Práce s bioenergií - tj. působení na auru člověka zlepšuje kvalitu jeho biopole. Dá se říct,že bioenergetická masáž vyživuje buňky, reguluje a koordinuje všechny procesy, které v organismu probíhají. U klienta se mohou při působení dostavit různé pocity, jako např. tlak, vlnění, píchání, teplo, brnění, mravenčení a další těžko popsatelné pocity."
Masáž absolvujete v oblečení. Je dobré když ji provádíme s více lidmi najednou v jedné místnosti, má větší účinky. S každým účastníkem pracuji odděleně asi 20 až 30 minut. Je nutné znát svoje problémy diagnostikované lékařem. Tato metoda v žádném případě nenahrazuje vaši léčbu a medikaci. Ba naopak ji může podpořit. Aby její účinky byly znásobeny, doporučuji ji provádět 4 dny po sobě a popřípadě ji opakovat.
4 dny/20 min cena za všechny 4 masáže jeden klient
Masáž zdravá záda s uvolněním krční páteře    30 minut
45 minut
60 minut
350
550
 600 
Krční páteř, záda, hýždě vám poděkují za tuto masáž.    
Komplexní masáž celého těla       60 minut        600
Od krku až po paty a zpět k hlavě. Relax, uvolnění, pohoda. 
Tlaková zdravotní masáž při velké zatuhlosti a bolesti      60 minut       1000
Odblokování - trigger point - malých uzlíkových bodů ve svalech. Po jejich rozpuštění bolesti mizí. Navržení cviků a protahování. Baňky, reflexní uvolnění.
AWAKENING masážní terapie hodina a více
      
700 - 1200
      dle náročnosti
Vědomý dotek a práce s dechem, spojení se se svojí vnitřní silou a práce na speciálních bodech na těle. Rozproudění lymfy, očišta od starých vzorců, které na nás působí možná i několik generací, projasnění myšlenek a posun k řešení problémů, strachů, bolestí a zátěží, které bychom chtěli řešit. Zastavení se v danném okamžiku, jen být.
Příkladem z celé mozaiky působení masáže je naše zdraví a kvalita života, které řídí nahrané programy již z prenatálního období. Po narození se programy získané z našeho okolí/ rodiče, kamarádi, sociální prostředí/ utváří a ukládají přibližně do našich 7 let a jsou dále formovány během našeho života. Ty potom ovlivňují naše chování, zdraví, strachy, úzkosti, finanční záležitosti, vztahy atd... Je dokázáno a vědecky potvrzeno, že nás neovlivňují geny našich předků, ale právě nahrané a převzaté programy našich rodičů a sociálního prostředí, které jsou spouštěny podvědomím, aniž bychom to mohli ovlivnit svojí myslí. Dokonce je přetvořena naše buněčná struktura a na jejich základě funguje i naše neurobiologie. Například v  knize Dr. Bruce H. Liptona "Biologie víry",  je  vše krásně popsáno i s vědecky doloženými poznatky.
Moje zkušenosti s touto masáží bych vložil do řádků zážitku, který plně vystihuje mé pocity a možná vám přibodobní něco, co se s vámi na masáži děje. To však musíte zkusit na "vlastní kůži". Ze srdce vám předám co mám a znám.
"Tvá voda na těle studí mě zpočátku, jsi však mým přítelem, s nímž sdílím pohádku.Umíš líp pohladit než ruce bez lásky, soucitně omýváš všechny mé "oblázky", ... můj smutek odletěl, už dýchám lehčeji a znova zapadám do slaných závějí. A když se znovu pak u břehu vynořím, jako ten volný pták čechrám si pápěří".
Tuto metodu jsem převzal od certifikované lektorky masážní terapie Awakening Michaely Leichmannové na Awakening klinice v Brně. Tuto masážní terapii, kterou provádím, nelze zaměnit s prací certifikovaného poradce Awakening.
Dornova metoda + dle potřeby
hodina a více
      1000
Smyslem a principem Dornovy metody je vrátit klouby a obratle do jejich původní ideální pozice, a to v dynamice. VYSUNUTÁ HLAVICE KLOUBU může způsobit vaše trvalé bolesti zad, ramene, kolene, vybočený palec, výhřez ploténky, zablokovaná pánev, migrény a další potíže.
Součástí dornovy metody je Breusseho masáž
Speciální velmi příjemná masáž třezalkovým olejem přímo na páteři v závěru. Ploténky získávájí větší elasticitu a dochází k celkové regeneraci páteře.