Cítím to taky tak

KDOKOLI VÁM DÁVÁ SYSTÉM VÍRY, JE VÁŠ NEPŘÍTEL

Je zapotřebí nejprve pochopit rozdílnost termínů. 
VÍRA
přichází vždy zvenčí. Je vnímána našimy smysly. Je objektem našeho vnímání. Je to přidaná hodnota, která je vždy převzatá, nikdy není autentická. 
Může nás inspirovat, ale také se může stát doživotní pastí. Je-li pouze inspirací, může být pro člověka přínosem, stane-li se však dogmatem, je z ní celoživotní vězení.

Malé dítě je bezbranné a je odkázáno na rodiče. Bez nich nemůže přežít...
A zde se člověk poprvé ocitá na scestí. 
Rodiče se dopouští na dětech první a zásadní chyby, kterou člověk na Zemi zatim nedokáže smysluplně napravit. 
Rodiče se doposud nenaučili své děti podporovat a respektovat a stále jim jen pomáhají a vnucují svůj vlastní pohled na život.
Rodiče nepochopili, že každé dítě přišlo na svět, naplnit svůj vlastní potenciál, svůj vlastní život a že zde nejsou proto, aby naplňovaly představy svých rodičů o jejich vlastním nenaplněném životě. 
A z této indoktrinace je takřka nemožné se v dospělosti vymanit.
Postupně se indoktrinace prohlubuje a rozšiřuje s působením školy, náboženských obcí, státu, médií... a člověk postupně přijme představu o sobě samém takovou, k jaké byl v průběhu výchovy a vzdělávání veden.
A PROTO KDOKOLI VÁM DÁVÁ SYSTÉM VÍRY, JE VÁŠ NEPŘÍTEL. ...

Proto v křesťanských zemích naleznete povětšinou křesťany, v muslimských zemích muslimy, v komunistických zemích komunisty a ve fašistických zemích fašisty. 
Největší problém je však ten, že pokud se člověk už rozhodne ke změně, hledá opět jen venku, a tak se s komunisty stane fašista a naopak.
Víra je vždy falešná, iluzorní, není to pravda.
Když někdo hovoří o bolesti, o lásce, nic vám to neříká. Jsou to jen slova. Pokud se ale praštíte nebo zamilujete, hned víte, nepotřebujete kázání rodičů, učitele ani kněze. Prostě víte. Je to váš autentický prožitek, vaše zkušenost, vaše prožívání reality.

A jen z vlastního prožívání reality se vytváří DŮVĚRA,
která přichází zevnitř, z podstaty nás samých, z podstaty našeho vědomí a bytí. 
A jedině důvěra v sebe sama, sebedůvěra, poznávání sebe sama, bytí sebou samým, umožňuje člověku naplnit jeho potenciál duchovní bytosti.

Každý dostal do vínku svobodnou vůli a potenciál duchovního růstu a je na každém z nás, zdali tyto dary zhodnotí ke slávě a radosti boha i člověka, či zdali bude sedět s ukřivděným výrazem ve tváři a čekat na návrat Ježíše, na spasení, na mouchy snězte si mě....

Já se vydal po cestě "BÝT SÁM SEBOU"...
autorem článku je Miroslav Bednařík, zdroj FB

 

CENA MASÁŽí 

 

DÉLKA MASÁŽE CENA
30 MINUT 400 CZK  /  KLIENT 350 CZK **
60 MINUT 700 CZK  /  KLIENT 600 CZK **
90 MINUT 1000 CZK  / KLIENT 900 CZK **
120 MINUT 1300 CZK/   KLIENT 1200 CZK **
MASÁŽ V DOMĚ / MINIMÁLNĚ 90 MINUT/ VOLEJTE PRO ZÍSKÁNÍ CENY

 

MASÁŽ PROVEDEME DLE VAŠEHO VÝBĚRU.

Stálého zákazníka / klienta** / odměňuji slevou na všechny druhy masáží.
 Podmínkou je absolvování 5 masáží v půlročním intervalu.