Ukázka některých druhů tejpů, které aplikuji u svých klientů

  Ošetření SI skloubení - klientka má lokální bolest SI skloubení na pravě straně

      

Rameno  - namožené a rozbolavěné rameno       

Taping patří mezi nový trend prevence a léčení poruch pohybového aparátu. Vhodnou aplikací pásky na kůži můžeme stabilizovat pohyb v kloubu, odlehčit poškozeným tkáním (vazy, kloubní pouzdra) a zabránit jejich dalšímu poškození, bez funkčního omezení pohybu v kloubu. Výhoda tapingu-nedochází k dalším doprovodným komplikacím jako třeba u znehybnění ve fixaci sádrou- je umožněn pohyb v ose kloubu a zamezí se jakémukoli vybočení ( např.podvrtnutí hlezna). Ve sportu navozuje taping pocit větší jistoty, zlepšuje pohybovou koordinaci a předchází bolestem z přetížení.